คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
โครงการ/กิจกรรม
   
   
รายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2556
รายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2555
รายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2554
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com