คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
 
 
 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
คู่มือ
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
ผลการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com