คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
      ปีงบประมาณ 2558
   
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
   
      แผนจัดหาพัสดุ/ แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด.1)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด.2)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด.5)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com