คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
     
     
   
นายเดโช คล้ายมี
กำนัน ต.คลองน้อย
นายวิชาญ ฉาบเพชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
นางนิภา พุ่มพวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
นายประยงค์ ทัพจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
นายสุรเชษฐ์ บุญรักชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
นายสมบูรณ์ ไผ่สัมฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
     
   
     
นางสมคิด พิญโภชน์
กำนัน ต.สองห้อง
นายสฤษดิ์ แหวนทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
นายสมชัย ผลวุฒิ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
     
นางบุญส่ง นิลประวิทย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
นายฉลอง บุญอนันต์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
 
     


Copyright 2009-2010 All rights reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-386810 แฟกซ์ : 035-386810
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com