คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
     
     
นายอารักษ์ ลือสาคร
นายก อบต.
นายธวัช เรืองมนต์
รองนายก อบต.
นายเอกรัตน์ คำนวนฤทธิ์
รองนายก อบต.
นางสาวสุขนิตย์ พานมะลิ
เลขานายก อบต.
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com