คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
โครงการ/กิจกรรม
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2557     
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2557 (รายงานการประชุม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2556     
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2556 (รายงานการประชุม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2555

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com