คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
 
 
โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในเขตตำบลคลองน้อย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 6 ปี ตำบลสองห้อง
โครงการเพลินสุขภาพออกกำลังกายกลางแจ้งใน รพ.สต.สองห้อง ปี 2556
โครงการจัดบริการเดินลานนวดเท้าใน รพ.สต.สองห้อง
โครงการชุมชนสองห้อง รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ ปี 2556
โครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com