คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
โครงการ/กิจกรรม
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com