คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ปีงบประมาณ 2556

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ปีงบประมาณ 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ปีงบประมาณ 2554
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ปีงบประมาณ 2554
   
   
   
   
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com