ประมวลภาพกิจกรรม "งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555"
วันพุทธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ณ วัดนครโปรดสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com