ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2555 ณ เทศบาลนครระยอง และ ชายตารีสอร์ท จ.ระยอง


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com