ประมวลภาพ โครงการแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ วัดนครโปรดสัตว์ , วัดไก่เตี้ย และวัดใหม่สองห้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com