ประมวลภาพ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. 2556
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ลานวัดนครโปรดสัตว์ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com