ประมวลภาพ การจัดงานทำบุญ อบต. เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2556
วันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาารส่วนตำบลคลองน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com